Förfilter Beauty line Exclusive (2-Luft-intagsventiler)

574 kr

2 stosar Beauty line Exclusive förfilter, 2 st stosar/uttag för slangar. (inte som på bilden, där du endast ser en) 2 st/förpackning Filtret bör bytas efter c:a 150-200 kunder. Partikelfilter, HEPA klass H13, -Avskiljningsgrad % >99,95 Gasfilter, -Avskiljningsgrad % >99,8 Byte av förfilter Byte av förfilter ska göras när filtret larmar. 1. Stäng av filtersystemet (8). 2. Öppna låsen (5) och lyft upp locket (2). 3. Tag bort förfiltret genom att dra i den svarta anslutningsröret, se bilden. 4. Montera ett nytt förfilter. 5. Sätt tillbaka locket (2) och stäng låsen (5). 6. Nollställ filtret genom att trycka på tryck knappen i 10 sekunder tills kvittens signal hörts. Om larmindikatorn fortsätter lysa och larmet återkommer, så är huvudfiltret förbrukat, se nedan Byte av huvudfilter. Till den nya modellen. Pris exkl. moms: 399 SEK Filtersystemet Beauty Line Exclusive skyddar nagelterapeuten genom att rena luften fråln de gaser, partiklar och lukter som uppstår vid arbete med gel eller akryl. Arbetsmiljöverket har som krav på nagelterapeuter att de ska ha ett punktutsug och att föroreningarna effektivt ska fångas upp med en avskiljningsgrad på 99 % av både gaser och partiklar*.