Huvudfilter EYELASH 15T

2 561 kr

Produktbeskrivning:
Huvudfilter till EYELASH 15T 
Partikelfilter, HEPA klass H13, -
Avskiljningsgrad % >99,95
Gasfilter, -Avskiljningsgrad % >99,8 

Byte av huvudfilter
1. Stäng av filtersystemet (8). 
2. Öppna låsen (5) och lyft upp locket (2).
3. Lyft ur huvudfiltret 
4. Märk det nya filtret med aktuellt datum på ettiketten.
5. Montera det nya filtret. 
6. Sätt tillbaka locket (2) och stäng låsen (5).
7. Nollställ filtret genom att trycka på tryck knappen i 10 sekunder tills kvittens signal hörts. Om larmindikatorn fortsätter lysa och larmet återkommer, så är huvudfiltret förbrukat. 
Till den nya modellen.

Filtersystemet EYELASH 15T skyddar Franstylisten och kunden genom att rena luften fråln de gaser, partiklar och lukter som uppstår vid arbetet med produkterna för fransförlängning. Arbetsmiljöverket har som krav på fransstylister att de ska ha ett punktutsug och att föroreningarna effektivt ska fångas upp med en avskiljningsgrad på 99 % av både gaser och par