Huvudfilter till Beauty line Exclusive

2 311 kr

Huvudfilter till Beauty line Exclusive 

Bör bytas efter c:a 600-800 kunder (efter 4 Förfilter byten) 

Partikelfilter, HEPA klass H13, - Avskiljningsgrad % >99,95 
Gasfilter, - Avskiljningsgrad % >99,8

Byte av huvudfilter 

1. Stäng av filtersystemet (8).
2. Öppna låsen (5) och lyft upp locket (2).
3. Lyft ur huvudfiltret
4. Märk det nya filtret med aktuellt datum på ettiketten.
5. Montera det nya filtret.
6. Sätt tillbaka locket (2) och stäng låsen (5).
7.  Nollställ filtret genom att trycka på tryck knappen i 10 sekunder tills  kvittens signal hörts. Om larmindikatorn fortsätter lysa och larmet  återkommer, så är huvudfiltret förbrukat.  

Filtersystemet Beauty  Line Exclusive skyddar nagelterapeuten genom att rena luften fråln de  gaser, partiklar och lukter som uppstår vid arbete med gel eller akryl.  Arbetsmiljöverket har som krav på nagelterapeuter att de ska ha ett  punktutsug och att föroreningarna effektivt ska fångas upp med en  avskiljningsgrad på 99 % av både gaser och partiklar*.